Disclaimer

Deze website is een uitgave van Praktijk Marlie Houben - Natuurgeneeskunde en Diëtetiek. Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Praktijk Marlie Houben - Natuurgeneeskunde en Diëtetiek kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Praktijk Marlie Houben - Natuurgeneeskunde en Diëtetiek garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Praktijk Marlie Houben - Natuurgeneeskunde en Diëtetiek streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. Niettemin behoudt Praktijk Marlie Houben - Natuurgeneeskunde en Diëtetiek zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Praktijk Marlie Houben - Natuurgeneeskunde en Diëtetiek en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen. Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Praktijk Marlie Houben - Natuurgeneeskunde en Diëtetiek wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Indien de eigenaar van een site bezwaar maakt tegen het feit dat via deze site een link is opgenomen naar zijn site, zal de uitgever van deze site hiermee in overleg treden en desgewenst de bewuste link(s) verwijderen.

Natuurgeneeskunde

In de natuurgeneeskunde staat de mens, als gehele persoon, centraal.

Orthomoleculair PNI

De PNI therapie is gericht op een integrale aanpak van de oorzaken van uw klachten. 

Voeding en dieet

U leert hoe u een evenwichtige, volwaardige voeding kunt samenstellen.

Kinderen

Ouders en kinderen krijgen een uitgebreid voedingsadvies, dat regelmatig wordt bijgesteld.
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.