Privacy

PRIVACY VERKLARING

Deze Privacy Verklaring geeft uitleg over:

Welke gegevens worden vastgelegd, waarvoor ze gebruikt worden, met wie ze wel/niet gedeeld worden en hoe uw gegevens veilig worden bewaard.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO  (Wet  op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst) . Uw dossier bevat de volgende gegevens:

Naam, adres, woonplaats, geboortedatum, email-adres, telefoonnummer en klantnummer zorgverzekering. Ook aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen worden opgenomen.

Wij hebben maatregelen getroffen om uw privacy-gevoelige gegevens te beschermen en uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 •  zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens; dat geldt zowel voor gegevens op papier als digitale gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) en handel volgens de beroepscode.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleneinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd).
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

U heeft altijd het recht op :

 • inzage, correctie, aanvulling en vernietiging van uw  dossier.
 • het intrekken van eerder verleende toestemming(en)
 • Een klacht over de behandeling in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

De gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard zoals in de Wet op de Geneeskundige  Behandelovereenkomst wordt vereist.
(tot 2020 was de bewaartermijn 15 jaar)

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats ;uw geboortedatum
 • de datum van de behandeling; de kosten van het consult
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘consult natuurgeneeskunde’
 • zorgverzekering en klantnummer

Natuurgeneeskunde

In de natuurgeneeskunde staat de mens, als gehele persoon, centraal.

Orthomoleculair PNI

De PNI therapie is gericht op een integrale aanpak van de oorzaken van uw klachten. 

Voeding en dieet

U leert hoe u een evenwichtige, volwaardige voeding kunt samenstellen.

Kinderen

Ouders en kinderen krijgen een uitgebreid voedingsadvies, dat regelmatig wordt bijgesteld.
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.