Klachtenregeling

De praktijk werkt volgen de richtlijnen van de beroepsvereniging te weten:

Landelijke Vereniging Natuurgeneeskundig Therapeuten (LVNT) 
De praktijk voldoet aan de wetgeving betreffende privacy- en persoonsgegevens ( AVG, WGBO), klachtenbehandeling en tuchtrecht: 
Aangesloten bij Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG: klachten en  geschillenafhandeling; t.b.v. uitvoering WKKGZ)

U kunt de folder " U heeft een klacht, Wat nu?" downloaden op de website van SCAG:  www.scag.nl
 

Behandeling van een klacht. 
Ik doe er alles aan om u op een deskundige en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat u ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede eerst met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit, als u  kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u graag anders wil zien . Wilt u of kunt u uw klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kunt u  gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging: LVNT. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw  klacht of onvrede en bij het onderzoeken naar oplossingen. Uw  klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld

 

Natuurgeneeskunde

In de natuurgeneeskunde staat de mens, als gehele persoon, centraal.

Orthomoleculair PNI

De PNI therapie is gericht op een integrale aanpak van de oorzaken van uw klachten. 

Voeding en dieet

U leert hoe u een evenwichtige, volwaardige voeding kunt samenstellen.

Kinderen

Ouders en kinderen krijgen een uitgebreid voedingsadvies, dat regelmatig wordt bijgesteld.
Uw internetbrowser is verouderd.

Voor een goede weergave is een recente versie van uw browser vereist.